मिश्रित लगानी व्यवस्थापन योजना

न्यूनतम जोखिम, अधिकतम लाभ!

किन मिश्रित लगानी व्यवस्थापन योजना?

मिश्रित लगानी व्यवस्थापन योजना अन्तर्गत तपाईंको लगानीलाई सन्तुलित आधारमा बाँढेर हुनसक्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण गरिन्छ। लगानीको सन्तुलन मिलाउन तपाईंको लगानीलाई विभिन्न उपकरणहरूमा उच्च प्रतिफल प्राप्त हुने गरी व्यवस्थित गरिन्छ।

लगानीको बाँढ के-केमा गरिन्छ?

Mutual Fund

Fixed Deposits

Equity

IPO / FPO / Right Shares

Bond / Debenture

Cash

सन्तुलित लगानीको सुरुवात गर्नुहोस्

योजनाका विशेषताहरु

न्यूनतम लगानी

रु २५ लाख मात्र

न्यूनतम लगानी अवधि

५ वर्ष

एक्जिट लोड

३% (२ वर्षपछि निःशुल्क)

वार्षिक अनुरक्षण शुल्क

०.५%

पर्फर्मेन्स शुल्क

५%

योजना प्रकार

Discretionary PMS

लगानी व्यवस्थापन योजना (Portfolio Management Service) भनेको के हो?

Portfolio Management Service (PMS) अर्थात् लगानी व्यवस्थापन योजना भन्नाले एक प्रकारको सम्पत्ति व्यवस्थापन सेवा हो जसमा पूंजी बजारका अनुभवी र दक्ष लगानी व्यवस्थापकले ग्राहकहरूको लगानी उद्देश्य तथा जोखिम बहन क्षमताको आधारमा लगानी व्यवस्थापन तथा परामर्श सेवा प्रदान गर्दछन्।

आजै आवेदन दिनुहोस्