Business को Tension

कसरी हल गर्ने?

आफ्नो मिहिनेतलाई सुहाउँदो
Business Plan को
साथ दिएर।

थप जानकारी    सम्पर्क गर्नुहोस्

किन बनाउनुपर्छ Business Plan?

कुनै पनि व्यवसाय (Business) गर्दा लगानीबाट सोचे जस्तो प्रतिफल प्राप्त गर्न के के गर्नु पर्ने हुन्छ र कुन कुन कार्यको सुक्ष्म निगरानी गर्नु पर्छ भन्ने कुरा बुझ्न Business Plan बनाउन जरुरी हुन्छ।

प्राय: Business Plan बनाउनका मुख्य कारणहरु मुख्य यी हुन्छन्।

बैंक लोन लिन

अन्य लगानीकर्ताको
लागानी लिन

BUSINESS को मुख्य
आकर्षण थाह पाउन

मुख्य ग्राहकवर्गबारे बुझ्न

Sandy र Mandy जस्तै Nabil Investment को Business Plan ले व्यवसायीहरुलाई कसरी मद्दत गरेको छ?

Business Plan बनाउन, Nabil Invest लाई सम्झनुहोस् ।

आजै सम्पर्क गर्नुहोस्

के Business Plan साना / ठुला सबै कम्पनीलाई चाहिन्छ?

व्यवसाय (Business) सानो / ठुलो जस्तो भए पनि Business Plan बनाउँदा भविष्यमा आउने विभिन्न अवसरको फाइदा लिन वा खतराहरुबाट जुझ्न गर्नु पर्ने कार्यहरु बारे विवरण हुने भएकाले प्राय: सबै खालका कम्पनी (व्यवासायी) हरुले Business Plan बनाउन उपयुक्त हुन्छ।

त्यसैले जस्तो सुकै प्रकारका कम्पनीहरुले (तल उल्लेखित देखी बाहेकहरु पनि) Business Plan बनाउने गर्दछन्।

स्टार्ट-अपहरु

भर्खरै खुलेका
कम्पनीहरु

साना व्यवसायीहरु

मध्यम तथा ठुला
कम्पनिहरु

सरकारी , गेर्ह सरकारी तथा
गैर्ह नाफामुलक कम्पनिहरु

Business Plan मा के के हुन्छ त?

सबै किसिमका Business Plan परिस्थिती र औचित्य अनुसार फरक फरक नै हुन्छन्। तर सामान्य रुपमा एउटा Business Plan मा निम्न कुराहरु समेटिएका हुन्छन्:

Business Model

Revenue Modeling

Cost Structure

Key Financial
Indicators

Marketing & Competition Research

Financial Projections
& Risks

Marketing Plan

Operations Plan

Human Resource Plan

Capital Structure Plan

Management Plan